Trường THPT Lê Hồng Phong

Số 4 Phạm Phú Thứ - Hạ Lý -Hồng Bàng - TP Hải Phòng

e-Mail: thpt-lehongphong@haiphong.edu.vn

ĐT: 02253.533.739

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích